Rozszerzony kwestionariusz ACE

Przed 18 tymi urodzinami:

1.Czy byłeś zastraszany, wyszydzany lub odrzucany w szkole? 

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

2. Czy doświadczyłeś rasizmu albo homofobii lub innych form okazywania Ci nienawiści?  

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

3. Czy doświadczyłeś poważnego urazu fizycznego, choroby lub wypadku w dzieciństwie, które wymagały hospitalizacji?

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

4. Czy doświadczyłeś trudnego lub z komplikacjami przyjścia na świat?

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

5. Czy byłeś świadkiem przemocy lub nadużycia w stosunku do kogoś z rodzeństwa, rodzica  i członka rodziny?  

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

6. Czy ktoś z członków rodziny lub bezpośredni opiekun zmarł w Twoim dzieciństwie?

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

7. Czy doświadczyłeś bezdomności w dzieciństwie?

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

8. Czy Twoja rodzina doświadczyła znaczącej przeciwności losu podczas Twojego dzieciństwa jak utrata pracy, finansowej stabilności czy miejsca zamieszkania?

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

9. Czy generalnie czułaś się/czułeś się bezpieczny i pod dobrą opieką w dzieciństwie?

Jeśli NIE dodaj 1 punkt___________

10. Czy ktoś zawsze upewnił sie, że wstałeś rano i poszedłeś do szkoły?

Jeśli NIE dodaj 1 punkt___________

11. Byłem naprawdę w czymś dobry (jak sport, hobby, szkoła, praca, zajęcia twórcze).

Jeśli NIE dodaj 1 punkt___________

12. Miałem dobrych przyjaciół.

Jeśli NIE dodaj 1 punkt___________

13. Czułam/em się blisko związany z przynajmniej jednym z moich braci i sióstr.

Jeśli NIE dodaj 1 punkt___________

14. Ktoś w mojej rodzinie miał tyle problemów, że zostawało już bardzo mało czasu dla mnie. 

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

15. Czułam/em się tak, jakby dla nikogo nie zrobiło różnicy czy żyję, czy umarłam/em.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

16. Miałam/em kogoś z kim mogłam/em porozmawiać poza domem, kiedy ktoś mi się dawał we znaki w domu.  

Jeśli NIE dodaj 1 punkt___________

17. Moi rodzice zwierzali mi się z różnych rzeczy, które powodowały, że czułam/em się niekomfortowo.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

18. Mieszkałam/em z różnymi ludźmi w różnych okresach życia (różni krewni, albo rodziny zastępcze).

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

19. Ktoś bliski mi zmarł

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

20. Ktoś bliski mi był bardzo chory albo miał wypadek wymagający pobytu w szpitalu.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

21. Dostałam/em wiadomość, że ktoś mi bliski był poważnie zraniony albo zabity w wypadku, w walce albo z powodu zbrodni.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

22. W oczach moich rodzicach nic, co robiłam/em nie było wystarczająco dobre.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

23. Zasady panujące w mojej rodzinie nie były jasne i spójne.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

24. Kary, które dostawałam/em nie były sprawiedliwe.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

25. Moi rodzice ranili się fizycznie, kiedy się kłócili lub walczyli ze sobą.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

26. Spędzałam/em często czas poza domem i nikt nie wiedział, gdzie byłam/em.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

27. Członkowie mojej rodziny często nad sobą nie panowali.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

28. Ktoś w mojej rodzinie musiał się leczyć z powodu domowej przemocy.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

29. Nadużywałam/em alkoholu i narkotyków.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

30. Moi opiekunowie byli tak bardzo pod wpływem alkoholu albo narkotyków, że nie mogli się mną zająć.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

31. W pewnych sytuacjach byłam/em przekonany, że zostanę poważnie zraniona/ny lub, że stracę życie.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

32. Ktoś z zewnątrz mojej rodziny zaatakował mnie.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

33. Widziałam/em martwe ciała.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

34. Brałam/em udział w poważnym wypadku.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

35. Byłam/em uczestnikiem naturalnej katastrofy.  

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

36. Widziałam/em zachowania seksualne, które mnie przeraziły.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

37. Myślę, że jedna osoba z moich braci lub sióstr była molestowana seksualnie.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

38. Miałem inne, traumatyczne doświadczenie, kiedy czułem intensywny strach, poczucie beznadziei lub przerażenie.  

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

39. Coś strasznego mi się przydarzyło i wciąż pozostaje to dla mnie zagadką.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

40. Odpowiadanie na powyższe pytania było dla mnie bardzo przygnębiającym i wyprowadzającym z równowagi doświadczeniem.

Jeśli TAK dodaj 1 punkt___________

Całkowita ilość pozytywnych odpowiedzi z obu kwestionariuszy: _____

Całkowita ilość pozytywnych dodatkowych odpowiedzi:____

Zastrzeżenie

Prezentowane przeze mnie treści nie mogą być uważane za porady medyczne, nie zastępują konsultacji naturopatycznej oraz w niczym nie zastępują konieczności wizyty lekarskiej oraz leczenia w zakresie medycyny konwencjonalnej.
Add more content here...