Zanim zaczniecie czytać artykuły….

Być może już nie pamiętamy czasów z dzieciństwa, kiedy nic nas nie bolało i mieliśmy nieskończoną energię, z pewnością był taki czas w naszym życiu. Co się wydarzyło, że z tamtych czasów nic nie pozostało? W trakcie naszego życia przeszliśmy przez różne rodzaje stresu, od mentalnego, poprzez środowiskowy, aż po nasz wewnętrzny stres biochemiczny i teraz musimy brać leki, aby ulżyć sobie w cierpieniu. Mimo, że objawy zmniejszą się lub znikną po zażyciu leków, pojawiają się nowe i w innym miejscu, ponieważ nic nie zrobiliśmy, aby znaleźć ich źródło i zająć się wyregulowaniem tej dysfunkcji.   

Medycyna konwencjonalna zajmuje się chorobami i stanami zagrażającymi życiu. Naturopatia i medycyna funkcjonalna zajmują się doprowadzeniem organizmu do wewnętrznej równowagi, aby mechanizmy samo uzdrawiania miały szansę się uruchomić.

Naturopatia to jest jednocześnie nauka i sztuka mająca na celu podtrzymanie człowieka w dobrym zdrowiu przy pomocy naturalnych środków. Nie zastępuje ona w żadnym wypadku medycyny konwencjonalnej, stanowi dopełnienie i uzupełnienie terapii medycyny klasycznej.

Naturopatia zajmuje się edukacją w zakresie zdrowego trybu życia oraz towarzyszy chorym leczonym w ramach medycyny konwencjonalnej. Stosuje środki fizyczne (hydroterapia, masaż, refleksologia, sauna, leczenie światłem i dźwiękiem, aktywność fizyczna) i biologiczne (odpowiednie żywienie, ziołolecznictwo, aromaterapia, gemmoterapia), aby zaktywować i wzmocnić mechanizmy samoregulacyjne organizmu. Patrzy na organizm człowieka, jak na jedną całość, w której poszczególne układy i organy są ze sobą wzajemnie powiązane i wpływają na siebie nawzajem. Naturopatom przyświeca zasada, aby przede wszystkim nie szkodzić – « Primum Non nocere ». Odnoszą się oni z poszanowaniem do uzdrawiającej siły witalnej, która jest w każdym z nas i którą Hipokrates określił jako : « Vis Medicatrix Naturae » – uzdrawiająca moc natury.

Naturopatia NIE JEST:

  • nauką o ziołach i olejkach eterycznych, które mają służyć zniwelowaniu objawów chorobowych – podejście objawowe
  • zbiorem różnorodnych receptur medycyny naturalnej
  • religią, dogmatem, zbiorem surowych praktyk mających na celu oczyszczenie
  • sztuką pozostawienia człowieka siłom natury w każdej sytuacji, bagatelizowaniem medycyny konwencjonalnej, odmową pomocy przez medycynę ratunkową oraz negowaniem zabiegów i leków przepisywanych przez lekarzy (chirurgii, antybiotyków, leków przeciwzapalnych itd).

Zwykliśmy słyszeć, że geny determinują nasze przeznaczenie i zdrowie. To nie jest prawda. Tylko około 2% ludności ma nieodwracalne defekty genetyczne. 98 % ludzi ma władzę nad własnymi genami.  Poprzez odpowiedni styl życia, myślenie i odżywianie możemy kontrolować ekspresję własnych genów, czyli „czytanie” genów w celu produkcji białek niezbędnych do funkcjonowania i budowy nowych komórek w ciele. Tym mechanizmem zajmuje się epigenetyka, czyli nauka zajmująca się badaniem zmian ekspresji genów, które nie są związane ze zmianami w sekwencji nukleotydów w DNA. Ekspresja ta może być modyfikowana przez czynniki zewnętrzne i podlegać dziedziczeniu. Wiele mutacji na poziomie sekwencji nukleotydów DNA nie dochodzi do głosu, jeśli czynniki środowiskowe są korzystne.

Wprowadzanie zmian w życiu nie jest procesem łatwym, ale jestem przekonana, że pozostawianie w chorobie i codziennych cierpieniach jest znacznie trudniejsze niż droga ku lepszemu samopoczuciu. Jeśli jesteście naprawdę gotowi wprowadzić zmiany w stylu życia zapraszam do przeczytania moich artykułów. Mam nadzieję, że zachęcą one czytelników do odważnego wzięcia zdrowia we własne ręce i do posłuchania tego, co mówi nam nasz organizm.

Zastrzeżenie :

Treści wszystkich moich artykułów mają charakter czysto informacyjny, bazują na wiedzy, opiniach i doświadczeniu amerykańskich, francuskich i angielskich naturopatów oraz lekarzy medycyny funkcjonalnej. Podany przeze mnie wybór artykułów naukowych nie jest przypadkowy, są to artykuły cytowane przez praktyków.   Prezentowane przeze mnie treści nie mogą być uważane za porady medyczne, nie zastępują konsultacji naturopatycznej oraz w niczym nie zastępują konieczności wizyty lekarskiej oraz leczenia w zakresie medycyny konwencjonalnej.

Zastrzeżenie

Prezentowane przeze mnie treści nie mogą być uważane za porady medyczne, nie zastępują konsultacji naturopatycznej oraz w niczym nie zastępują konieczności wizyty lekarskiej oraz leczenia w zakresie medycyny konwencjonalnej.
Add more content here...